Kamp_Stolac

U toku 2017. godine biće održano pet restauracijskih kampova na području Albanije i Kosova.

Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica Albanija (Foundation Cultural Heritage without Borders – CHwB) objavila je datume za restauracijske kampove u Prištini, Đirokastri, Kruji i Beratu koji će biti održani u periodu od maja do oktobra 2017. godine.

Regionalni restauracijski kampovi kombinacija su teorijskog i praktičnog dijela kroz koje učesnici mogu steći znanja i praktična iskustva u restauraciji, konzervaciji, tradicionalnim zanatima, kao i interpretaciji lokaliteta i muzeja.

“Svaka aktivnost će direktno pomagati ljudima iz lokalnih zajednica kroz rad na očuvanju njihovih historijskih spomenika, predmeta i zanata, i osiguravajući im nove načine za razumijevanje, uživanje i revitaliziranje,” navodi se u pozivu.

Prvi restauracijski kampovi u 2017. godini biće održani u Prištini i Beratu od 14. do 27. maja. Prištinski kamp je fokusiran na konzervaciju predmeta i interpretaciju, dok će kamp u Beratu biti o konzervaciji graditeljskog naslijeđa i interpretaciji.

U Kruji od 4. do 16. juna održat će se kamp o tradicionalnim zanatima i poduzetništvu, dok će od 9. do 21. jula u Skadru biti održan kamp o interpretaciji naslijeđa.

Đirokastra će biti domaćin petog restauracijskog kampa koji će biti održan od 24. septembra do 14. oktobra. Fokus ovog kampa je na konzervaciji graditeljskog naslijeđa i interpretaciji.

Rokovi za prijave na restauracijske kampove su sljedeći:

RRC 2017

Više informacija o kampovima dostupno je na zvaničnoj stranici CHwB Albanija.