jajce10

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na posljednjoj sjednici održanoj od 01. do 03. februara 2016. godine proglasila je devet dobara nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine.

Na listu nacionalnih spomenika uvrštena je Čamdžića kuća u općini Lukavac, Jevrejsko groblje u Jajcu, ostaci kule i zidova u Bihaću, historijsko područje nekropola sa stećcima na lokalitetu Han na Hreši, historijsko područje mjesto i ostaci Arnaudije džamije u Rogatici i graditeljska cjelina stara drvena džamija sa haremom u Tuholju u Kladnju.
Na istu listu uvršene su historijske građevine Katolička crkva cv. Petra i Pavla u Tešnju i Stari grad Rmanj u Martin Brodu, kao i pokretno dobro Kunovski zapis koji se nalazi u Zemaljskom muzeju BiH.

„Pažnju skrećem na Čamdžića kuću koja je sagrađena od drveta i jedna je od rijetkih sačuvanih primjera takvog objekta. Drugi spomenik, koji je djelo narodnih graditelja, je džamija kod Kladnja, također od drveta, najvjerovatnije iz 18. vijeka. Svega nekoliko drvenih džamija je očuvano u BiH i zajedno sa crkvama čine cjelinu koja predstavlja domete u graditeljstvu jednog od najtežih stoljeća uopće u prošlosti ovih prostora“, rekla je Ljiljane Ševo, predsjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika na konferenciji za medije.

Prema odluci Komisije, historijski spomenik Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu izbrisan je sa Liste ugroženih spomenika jer je završena njegova restauracija. Na konferenciji za medije je istaknuto i da je potpisan Protokol o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske kojim se potvrđuje praćenje vodostaja rijeke Drine kako ne bi došlo do ugrožavanja stabilnosti mosta.

Ovom prilikom, Ševo je istakla da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika uputila apel nadležnim ogranima u Kantonu Sarajevo zbog gradnje objekta nadomak Stare pravoslavne crtve u Sarajevu, a koji „svojim gabaritima i visinom u potpunosti ugrožava cjelinu crkve, ali i ambijentalnu cjelinu sarajevske čaršije“.

Ševo je istakla da će Komisija tražiti da odobrenje za gradnju tog objekta bude stavljeno van snage jer je „forma objekta u potpunom neskladu s ambijentom“.


Vezani članci

Osniva se Muzej Grada Goražda

Osniva se Muzej Grada Goražda


03/03/2016    Coolturna baština

Autor: Coolturna baština | Datum: 03/03/2016. Općina Goražde najavila je osnivanje Muzeja u ovom gradu, i pozvala građane da doniranjem predmeta pomognu u očuvanju bogatog kulturnog naslijeđa ovog kraja. U petak, 11. marta 2016. godine, u prostorijama Centra za kulturu Goražde predstavljen je projekat osnivanja Muzeja Grada Goražda. Početnu fazu činit će

Otvaranje izložbe “Kakanj kroz vrijeme”

Otvaranje izložbe “Kakanj kroz vrijeme”


18/08/2016    Coolturna baština

Autor: Coolturna baština | Datum: 18/08/2016. U okviru kulturno-sportske manifestacije “Kakanjski dani” u četvrtak, 3. avgusta, biće otvorena izložba fotografija koja donosi presjek razvoja ovog grada u posljednjih 100 godina. Izložba “Kakanj kroz vrijeme” biće otvorena u parku Doma kulture sa početkom u 19:00 sati. Organizator muzejske izložbe je Javna ustanova Kulturno-sportski