jajce10

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na posljednjoj sjednici održanoj od 01. do 03. februara 2016. godine proglasila je devet dobara nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine.

Na listu nacionalnih spomenika uvrštena je Čamdžića kuća u općini Lukavac, Jevrejsko groblje u Jajcu, ostaci kule i zidova u Bihaću, historijsko područje nekropola sa stećcima na lokalitetu Han na Hreši, historijsko područje mjesto i ostaci Arnaudije džamije u Rogatici i graditeljska cjelina stara drvena džamija sa haremom u Tuholju u Kladnju.
Na istu listu uvršene su historijske građevine Katolička crkva cv. Petra i Pavla u Tešnju i Stari grad Rmanj u Martin Brodu, kao i pokretno dobro Kunovski zapis koji se nalazi u Zemaljskom muzeju BiH.

„Pažnju skrećem na Čamdžića kuću koja je sagrađena od drveta i jedna je od rijetkih sačuvanih primjera takvog objekta. Drugi spomenik, koji je djelo narodnih graditelja, je džamija kod Kladnja, također od drveta, najvjerovatnije iz 18. vijeka. Svega nekoliko drvenih džamija je očuvano u BiH i zajedno sa crkvama čine cjelinu koja predstavlja domete u graditeljstvu jednog od najtežih stoljeća uopće u prošlosti ovih prostora“, rekla je Ljiljane Ševo, predsjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika na konferenciji za medije.

Prema odluci Komisije, historijski spomenik Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu izbrisan je sa Liste ugroženih spomenika jer je završena njegova restauracija. Na konferenciji za medije je istaknuto i da je potpisan Protokol o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske kojim se potvrđuje praćenje vodostaja rijeke Drine kako ne bi došlo do ugrožavanja stabilnosti mosta.

Ovom prilikom, Ševo je istakla da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika uputila apel nadležnim ogranima u Kantonu Sarajevo zbog gradnje objekta nadomak Stare pravoslavne crtve u Sarajevu, a koji „svojim gabaritima i visinom u potpunosti ugrožava cjelinu crkve, ali i ambijentalnu cjelinu sarajevske čaršije“.

Ševo je istakla da će Komisija tražiti da odobrenje za gradnju tog objekta bude stavljeno van snage jer je „forma objekta u potpunom neskladu s ambijentom“.


Vezani članci

Međunarodna konferencija o naslijeđu u Sarajevu

Međunarodna konferencija o naslijeđu u Sarajevu


15/01/2016    Coolturna baština

Autor: Coolturna baština | Datum: 15/01/2016. Sarajevo će biti domaćin međunarodne konferencije o važnosti kulturne baštine “Gradovi i kulturni pejzaž između prepoznavanja, očuvanja i korištenja”. Konferencija u organizaciji BH CICOP-a (CICOP-Međunarodni centar za očuvanje naslijeđa) i Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu održati će se od 20. do 23. oktobra 2017. godine. Ova konferencija

Nova uništenja u antičkom gradu Palmiri

Nova uništenja u antičkom gradu Palmiri


25/08/2015    Coolturna baština

Autor: Coolturna baština | Datum: 25/08/2015. Hram Bel u sirijskom gradu Palmiri pretrpio je određena oštećenja koja su izazvali pripadnici Islamske države Irak i Levant (ISIL), izvještavaju svjetski mediji. Visina oštećenja na ovom hramu još uvijek nije precizno utvrđena. Institut za trening i istraživanje Ujedinjenih nacija potvrdio je, na osnovu satelitskih snimaka