jajce10

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na posljednjoj sjednici održanoj od 01. do 03. februara 2016. godine proglasila je devet dobara nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine.

Na listu nacionalnih spomenika uvrštena je Čamdžića kuća u općini Lukavac, Jevrejsko groblje u Jajcu, ostaci kule i zidova u Bihaću, historijsko područje nekropola sa stećcima na lokalitetu Han na Hreši, historijsko područje mjesto i ostaci Arnaudije džamije u Rogatici i graditeljska cjelina stara drvena džamija sa haremom u Tuholju u Kladnju.
Na istu listu uvršene su historijske građevine Katolička crkva cv. Petra i Pavla u Tešnju i Stari grad Rmanj u Martin Brodu, kao i pokretno dobro Kunovski zapis koji se nalazi u Zemaljskom muzeju BiH.

„Pažnju skrećem na Čamdžića kuću koja je sagrađena od drveta i jedna je od rijetkih sačuvanih primjera takvog objekta. Drugi spomenik, koji je djelo narodnih graditelja, je džamija kod Kladnja, također od drveta, najvjerovatnije iz 18. vijeka. Svega nekoliko drvenih džamija je očuvano u BiH i zajedno sa crkvama čine cjelinu koja predstavlja domete u graditeljstvu jednog od najtežih stoljeća uopće u prošlosti ovih prostora“, rekla je Ljiljane Ševo, predsjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika na konferenciji za medije.

Prema odluci Komisije, historijski spomenik Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu izbrisan je sa Liste ugroženih spomenika jer je završena njegova restauracija. Na konferenciji za medije je istaknuto i da je potpisan Protokol o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske kojim se potvrđuje praćenje vodostaja rijeke Drine kako ne bi došlo do ugrožavanja stabilnosti mosta.

Ovom prilikom, Ševo je istakla da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika uputila apel nadležnim ogranima u Kantonu Sarajevo zbog gradnje objekta nadomak Stare pravoslavne crtve u Sarajevu, a koji „svojim gabaritima i visinom u potpunosti ugrožava cjelinu crkve, ali i ambijentalnu cjelinu sarajevske čaršije“.

Ševo je istakla da će Komisija tražiti da odobrenje za gradnju tog objekta bude stavljeno van snage jer je „forma objekta u potpunom neskladu s ambijentom“.


Vezani članci

Festivalska noć za pamćenje

Festivalska noć za pamćenje


17/04/2017    Coolturna baština

Autor: Coolturna baština | Datum: 17/04/2017. Više od 100 izvođača sudjelovalo je na koncertu filmske muzike “Bilo jednom na Balkanu”, održanom u Domu kulture u Kaknju. Numere iz poznatih kultnih domaćih filmova bili su u fokusu festivala održanog u četvrtak, 24. novembra, u organizaciji Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj. Festival je okupio

Biciklom kroz kulturno-historijske epohe

Biciklom kroz kulturno-historijske epohe


09/07/2016    Coolturna baština

Autor: Coolturna baština | Datum: 09/07/2016. Oko 80 biciklista iz Sarajeva, Zavidovića, Zenice, Visokog, Tešnja, Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe i Zagreba sudjelovali su 24.9.2016. godine, na drugom „Tour de Culture BiH“, jedinstvenom događaju koji ima za cilj promociju vrijednog kulturno-historijskog i prirodnog bogatstva Bosne i Hercegovine. Događaj drugu godinu zaredom organizuje Fondacija