jajce10

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na posljednjoj sjednici održanoj od 01. do 03. februara 2016. godine proglasila je devet dobara nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine.

Na listu nacionalnih spomenika uvrštena je Čamdžića kuća u općini Lukavac, Jevrejsko groblje u Jajcu, ostaci kule i zidova u Bihaću, historijsko područje nekropola sa stećcima na lokalitetu Han na Hreši, historijsko područje mjesto i ostaci Arnaudije džamije u Rogatici i graditeljska cjelina stara drvena džamija sa haremom u Tuholju u Kladnju.
Na istu listu uvršene su historijske građevine Katolička crkva cv. Petra i Pavla u Tešnju i Stari grad Rmanj u Martin Brodu, kao i pokretno dobro Kunovski zapis koji se nalazi u Zemaljskom muzeju BiH.

„Pažnju skrećem na Čamdžića kuću koja je sagrađena od drveta i jedna je od rijetkih sačuvanih primjera takvog objekta. Drugi spomenik, koji je djelo narodnih graditelja, je džamija kod Kladnja, također od drveta, najvjerovatnije iz 18. vijeka. Svega nekoliko drvenih džamija je očuvano u BiH i zajedno sa crkvama čine cjelinu koja predstavlja domete u graditeljstvu jednog od najtežih stoljeća uopće u prošlosti ovih prostora“, rekla je Ljiljane Ševo, predsjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika na konferenciji za medije.

Prema odluci Komisije, historijski spomenik Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu izbrisan je sa Liste ugroženih spomenika jer je završena njegova restauracija. Na konferenciji za medije je istaknuto i da je potpisan Protokol o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske kojim se potvrđuje praćenje vodostaja rijeke Drine kako ne bi došlo do ugrožavanja stabilnosti mosta.

Ovom prilikom, Ševo je istakla da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika uputila apel nadležnim ogranima u Kantonu Sarajevo zbog gradnje objekta nadomak Stare pravoslavne crtve u Sarajevu, a koji „svojim gabaritima i visinom u potpunosti ugrožava cjelinu crkve, ali i ambijentalnu cjelinu sarajevske čaršije“.

Ševo je istakla da će Komisija tražiti da odobrenje za gradnju tog objekta bude stavljeno van snage jer je „forma objekta u potpunom neskladu s ambijentom“.


Vezani članci

Zajedničkom kulturom do boljeg razumijevanja

Zajedničkom kulturom do boljeg razumijevanja


15/03/2016    Coolturna baština

Autor: Coolturna baština | Datum: 15/03/2016. Poljski grad Wroclawu i španski grad Donostia/San Sebastian europski su centri kulture u 2016. godini. Wroclaw i Donostia/San Sebastian početkom 2016. godine preuzeli su titulu “Europske prijestolnice kulture” i pridružili se listi od 50 europskih gradova koje su ranije imale isti status. U oba grada planiran

Značajna pomoć UNESCO-a u zaštiti baštine

Značajna pomoć UNESCO-a u zaštiti baštine


20/10/2016    Coolturna baština

Autor: Coolturna baština | Datum: 20/10/2016. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović na sastanku sa predstavnicima UNESCO-a izrazio je zahvalnost za pomoć koju ta institucija pruža u očuvanju bosanskohercegovačke baštine. Ministar Osmanović sastao se sa regionalnom direktoricom UNESCO-a Anom Luiz Thompson Flores i šefom ureda UNESCO-a u Sarajevu Sinišom Šešumom.