Meet See Do 2017

Peta muzejska konferencija „Meet, See, Do“ u organizaciji Balkanske mreže muzeja, Fondacije Kulturno naslijeđe bez granica i Muzeja Kosovo održat će se ove godine u Prištini, Kosovo.

Poziv za učešće na konferenciji otvoren je za muzeologe i stručnjake u kulturnom naslijeđu sa područja Albanije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Grčke, Kosova i Srbije. Predviđeno je sudjelovanje 100 učesnika, a krajnji rok za prijave je 10. februar 2017. godine.

Ključne teme ovogodišnje “Meet, See, Do” konferencije su: pristup i inkluzija osoba sa invaliditetom u muzeje, kreiranje mreža muzeja, uspješne komunikacione strategije, digitalizacija, učenje i ekonomska vrijednost muzeja.

Prijaviti se možete preko sljedećeg linka

Odabrani učesnici trebaju platiti participaciju u iznosu od 50 eura. Participacija će pokriti troškove prevoza učesnika od glavnog grada države iz koje dolaze do Prištine, 4 noćenja u hotelu, 3 ručka u toku konferencije i jednu večeru. Uplatu je potrebno izvršiti prije početka konferencije preko ličnog bankovnog računa ili računa institucije koju predstavljate. Za učesnike koji dolaze iz Hrvatske i Bugarske organizatori nisu u mogućnosti organizovati prevoz na konferenciju.

Balkanska mreža muzeja će obezbijediti besplatno učešće na konferenciji za ograničen broj učesnika koji prilože obrazloženje i motivaciono pismo. Konferencija će biti vođena  na engleskom jeziku.