Kulturno-istorijske vrijednosti franjevačkih samostana: Ordo Fratum Minorum u arhitekturi BiH No Comments

Piše: Boris Trapara za Coolbaštinu Franjevci su neodvojivi dio bosanskohercegovačke kulture i istorije. Ovaj svjetovni red u katoličkoj crkvi, koji danas broji više od dva miliona pripadnika i čije sjedište je Više